Mezinárodní turnaj v Bowlingu v Lounech

Ve čtvrtek 27.11. 2014 zažily Louny neobvyklou událost. Od 11.00 hodin zde změřily síly senioři z Česka a Německa v bowlingovém klání. A zájem seniorů byl skutečně velký.

Ze Saska přijela dvě družstva a z celého kraje dalších 13 družstev. Celkem se zúčastnilo 85 sportovců. Mezinárodní turnaj pořádal Ústecký kraj pod patronací sociální a zdravotní komise, kterou vede Pavel Czonka. Dlužno dodat, že jeho pravou rukou, které patří rovněž nemalý dík za úspěch celé akce, byla Petra Proftová z KÚ.

Byli jsme svědky vskutku urputných bojů a velkého fandění. Byla radost pozorovat, jak se každé mužstvo snažilo vyhrát.

Nicméně, ani ti méně úspěšní si náladu zkazit nenechali. Všichni si setkání velmi pochvalovali a byli nadšeni. Vyslovovali přání, aby i v příštím roce něco takového znovu proběhlo. A neponechali nic náhodě, prosili ihned předsedu komise kraje Pavla Czonku, aby vedení kraje napřesrok turnaj opět uskutečnil.

Přesto, že v hale je 6 drah, turnaj trval přes tři hodiny. Na prvním místě se umístilo družstvo ze Saska – Cvikova. Druhé místo vybojovalo družstvo z klubu seniorů ČD z Ústí nad Labem a na třetím místě skončil klub seniorů z Horního Jiřetína.

Na turnaji došlo i k další velmi radostné události. Klub seniorů z Horního Jiřetína navázal spolupráci s klubem ze Cvikova. Domluvili si setkání na prosinec, kdy zajede do Německa celý autobus na celodenní návštěvu.

Je potěšitelné, že senioři z obou stran hranice navazují čím dál více společné kontakty a navštěvují se. Mají tak možnost si vyměňovat poznatky ve všech oblastech života seniorů obou zemí. Ústecký kraji i krajská Rada seniorů tuto aktivitu jen vítá.

 

Malý Alois