Do penze bez vděku: důchody žen v České republice

Zveme Vás na veřejnou debatu, kterou dne 12. 11. pořádá Sociologický ústav AV ČR. Akce se bude týkat důchodů žen v České republice a bude se jí účastnit např. ministryně Michaela Marksová nebo třeba ekonomka doc. Ilona Švihlíková. Událost proběhne v Americkém centru, občerstvení bude zajištěno, vstup je volný. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba se zaregistrovat a rezervovat si  na webu Akademie věd ČR. Registrovat se můžete zdePotvrdit účast, pozvat přátele a diskutovat k tématu můžete na Facebook eventu zde: https://www.facebook.com/events/1556013481276907/?ref_newsfeed_story_type=regular

O čem debata bude už napovídá sám název, nicméně alespoň ve stručnosti. Současný důchodový systém byl původně vystavěn podle modelu mužské pracovní dráhy – nepřerušované pracovní aktivity od ukončení přípravy na povolání až do důchodového věku. Zpravidla se jednalo o práci pro jednoho zaměstnavatele se vzestupnou pracovní dráhou a se zvyšujícími se příjmy v průběhu let. Ženské pracovní dráhy jsou však jiné. Ženy mnohem častěji přerušují pracovní aktivitu z důvodu péče o děti, případně o další závislé osoby. Ženy také o něco častěji zažívají období nezaměstnanosti, případně pracují v různých nestandardních režimech, které jim nezakládají nárok na důchod. Častěji nežli muži pracují na částečný úvazek. Své pracovní dráhy přizpůsobují reálné i očekávané povinnosti primárního pečovatelství.

Tyto rozdílné pracovní dráhy žen a mužů vedou k rozdílným důchodovým podmínkám, které navíc prohlubují genderové nerovnosti ve společnosti. Jinak řečeno, užší navázání důchodů na příjmy z placeného zaměstnání vede k upozadění významu neplacené práce, kterou odvádějí ve většině případů zejména ženy, a k reprodukci znevýhodnění v důchodovém systému.

Důležitým hlediskem v oblasti důchodů je také skutečnost, že se pohybujeme velice těsně kolem hranice chudoby. Jakékoliv snižování důchodů by tak zejména v případě nejnižších důchodů (jejichž příjemkyněmi jsou zejména ženy) znamenalo pád těchto lidí do chudoby.

Leží skutečně řešení těchto otázek na důchodovém systému? Jak s problémem souvisí nastavení politiky sociální, rodinné či politiky zaměstnanosti? Vyřeší situaci potenciální reforma, která spočívá v rozdělení penze mezi manžele? Přijďte o tématu diskutovat s našimi hosty! Na přednášku Vás zve Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Pozvání do diskuze přijali:

  • Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
  • Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí
  • Mgr. Linda Sokačová, Alternativa 50+, o. p. s.
  • doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
  • prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Vysoká škola finanční a správní