Setkání ve Vimperku

Sál MěKs ve Vimperku byl  dne 8. 10. 2014 místem společného zasedání Rad seniorů měst Prachatice, Vimperk a členů předsednictva Jihočeské KRS České Budějovice, které se konalo pod patronací města Vimperk. Přítomné zástupce rad uvedených měst a Krajské rady na čele s předsedou Krajské rady Václavem Minaříkem přivítala místostarostka Jaroslava Martanová spolu s Janou Schererovou.

Tentokráte se péčí o seniory prezentovalo šumavské město, a to především Akademií seniorů, která v letošním roce vstupuje do 6. ročníku. O její úrovni svědčí i neustále zvyšující se počet posluchačů, ze 48 v prvním ročníku, na nynějších 93. Ve školním roce 2014/2015 je připraveno 6 přednášek na tato téma: Rodopis, Vitráže a jejich restaurovaní, Šumava hudební, Zatopený svět-stavba lipenské přehrady, Ptáci Šumavy ve fotografiích a Naši letci za II. světové války. Zakončením bude “Akademie na kolech, která zavede seniory do nedaleké Čkyně, kde navštíví synagogu. Úspěšní absolventi obdrží na závěr osvědčení.

Další oblastí péče jsou kurzy výpočetní techniky, finanční podpora při pořádání kulturních akcí a zájezdů, Májová veselice, budování odpočinkových a sportovních míst, prevence a ochrany před kriminalitou, příprava a vybavení domů s pečovatelskou péčí, či bezbariérovém přístupem.

V následné diskusi zazněly informace o pestré a zajímavé činnosti prachatických a českobudějovických seniorů, zkušenosti z prosazování zájmů seniorů vedoucích ke zlepšení a zpestření jejich života, ale také o činnosti Krajské rady. Předestřela se i možnost spolupráce se seniory ze sousedního Bavorska a Rakouska.

Zpestřením setkání bylo velice pěkné vystoupení mažoretkového souboru ZŠ T. G. Masaryka, který patří mezi nejlepší v ČR.

Společné jednání seniorských rad tak přispělo k dalšímu zlepšení a prohloubení vzájemné spolupráce a může byt podnětem radám seniorů ostatních míst.

Jaroslav Pomezný, SNP 461  38501 Vimperk