Prezident ČR Miloš Zeman přijal u příležitosti Mezinárodního dne seniorů delegaci Rady seniorů ČR

 

Prezident Miloš Zeman vítá seniroskou delegaci

Prezident Miloš Zeman vítá seniroskou delegaci

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů přijal delegaci třiceti členů Rady seniorů ČR prezident ČR Miloš Zeman. Setkání se uskutečnilo od 14.00 do 15.00 hodin v prostorách Pražského hradu. Představitelé RS ČR prezidenta pozdravili, popřáli mu pevné zdraví a mnoho sil do další práce u příležitosti jeho nedávného významného životního jubilea, a zároveň ho požádali o podporu ve svých dvou projektech, které v současné době prosazují – a to je zákon o minimální starobní penzi a status seniorů jako chráněných osob.

V úvodním projevu seznámil předseda RS ČR Dr.Zdeněk Pernes prezidenta Miloše Zemena s daty z výzkumu o Kvalitě života českých seniorů, který RS ČR zpracovala. Na závěr svého vystoupení  ho pak požádal o podporu u dvou aktuálních priorit RS ČR. „Nastává doba, kdy se desítky, možná stovky tisíc seniorů, dostanou do pasti. Splní sice důchodový věk, ale nesplní počet let na důchodovém pojištění, a tudíž nebudou mít nárok na výplatu důchodu. RS ČR vnímá tuto situaci jako možný velký problém budoucna, a proto připravila a prosazuje zákon o přijetí minimální starobní penze,“ uvedl Dr. Pernes. „Prosazujeme rovněž, a jednali jsme o tom i s ministrem vnitra panem Milanem Chovancem, aby senioři získali status tzv. chráněné osoby. To v praxi znamená, že stane-li se senior objektem trestných činů, bude mu automaticky hrozit trest v horní hranici trestní sazby. Inspirovali jsme se na Slovensku, kde tento princip  funguje,“ přednesl druhý požadavek předseda RS ČR.

Po něm si vzal slovo místopředseda RS ČR ing. Milan Taraba, který má v RS ČR jako šéf SON na starosti bydlení a otevřel problematiku sociálního bydlení a zneužívání dávek na bydlení.

Po jeho řeči reagoval prezident Zeman:. „Bylo by snadné říct, že vše podpořím, ale já jsem člověk, který jedná na rovinu a nebojí se říct i méně příjemné věci. Rozumím vašim požadavkům ohledně minimální penze, nicméně víte jistě dobře, že pravomoci prezidenta jsou omezené. Jako ekonom však, se vždy ptám, jaké jsou další příjmy, pokud mají být někde navýšeny výdaje. Já již dlouho volám po tom, aby byly navýšeny odvody na sociální pojištění o dva procentní body…“ uvedl mimo jiné. „Co se týče statusu chráněné osoby, promluvím o této možnosti s ministrem vnitra během našeho setkání. I problematiku sociálního bydlení znám a hovořil jsem v této souvislosti s panem premiérem Sobotkou a požádal ho, aby byl tento zákon přijat dříve, než na konci roku 2016. Nemám sice závazně přislíben žádný jiný termín, nicméně příslib, že tento důležitý zákon by měl být přijat dříve, mám. Na závěr by mě zajímalo, jaký má Rada seniorů názor na valorizaci penzí, neboť já osobně, byť jsem sám proti sobě, podporuji plošnou valorizaci penzí,”  uzavřel prezident.

Poté promluvil statutární místopředseda ing. Oldřich Pospíšil, vrátil se k tématu seniorů jako chráněných osob. Poté se rozproudila diskuse, která se točila ohledně názoru na valorizaci penzí. “Ani všichni členové Rady seniorů nemají stejný názor,” připustil předseda Pernes. “Nicméně plošnou valorizaci jako takovou neprosazujeme. Prosazujeme valorizaci spravedlivou. Chceme, aby valorizace byla propočítávána nikoli podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle spotřebního koše životních nákladů důchodců. Prosazujeme rovněž, aby byl plně vykompenzován růst životních nákladů důchodců s nízkými příjmy, a aby byla vykompenzována diskriminace tzv. starodůchodců a mladodůchodců,”  vysvětlil oficiální  Zdeněk Pernes.

Na závěr setkání požádal předseda Pernes pana prezidenta, zda by se z přijetí delegace RS ČR na Mezinárodní den seniorů, nemohla stát tradice, což prezident neformálně přislíbil.