ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS JČ KRAJE ZA ROK 2013

Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí. V některých případech činnost rady má takový charakter, že prostupuje více oblastmi. Například zavedení webových stránek nepochybně souvisí s popularizací činnosti krajské rady podle bodu 6., ale je i formou zkvalitnění práce rady podle bodu 7. Stejně ta např. zavádění slevových karet Senior Pas je nepochybně ve věcech sociálních výrazem mezigenerační solidarity podle bodu 3. a současně se promítá i v propagaci práce rady podle bodu 6. Při hodnocení činnosti práce rady je tedy třeba vzít v úvahu, že některé aktivity z různých pohledů prostupují různými skupinami zvolené metodiky. Jinak aktivita a vynaložené úsilí členů rady, kteří se na její práci podílejí, nejsou měřitelné a nejsou tedy ani zaznamenány. Stejně tak zpráva nepostihuje bohatou aktivní činnost členů rady, kterou vynakládají při zabezpečování činnosti vlastních organizací, které je do rady delegovaly. Za všechnu práci jim však patří upřímné poděkování.

Kompletní zprávu o činnosti najdete v příloze.

Zpráva o činnosti KRS JČ kraje 2013