Mimořádná valorizace penzí 2014

Ministr práce a sociálních věcí vyhověl požadavkům Rady seniorů ČR a připravil nejen návrh zvláštního zákona na mimořádnou valorizaci penzí 2014 a též návrh novely zákona o důchodovém pojištění k obnovení plnohodnotné vylorazace penzí již od roku 2014. Pokud bude zvláštní návrh zákona projednán vládou a schválen v Parlamentu, tak od 1. července 2014 budou důchody podruhé valorizovány. A to důchody přiznané před rokem 2013 o 271 Kč u průměrného důchodu a důchody přiznané v roce 2013 o 76 Kč průměrného důchodu. A k 1. lednu 2015 bude opět obnovena plnohodnotná valorizace penzí.