Konference v parlamentu očima našich delegátů

Dr. Zdeněk Pernes

Dr. Zdeněk Pernes

Zdraví seniorů a jeho ochrana je jedním z nejdůležitějších bodů programového prohlášení Rady seniorů České republiky a proto se Konference „Dočkáme se vládní strategie pro zdraví seniorů?“, která se konala 12. prosince 2013 v Parlamentu ČR těšila neobvyklé pozornosti a zájmu nejen seniorské veřejnosti.

Důležitosti a vážnosti Konferenci dodala i záštita předsedy Poslanecké sněmovny pana Jana Hamáčka (ČSSD) i pečlivý výběr přednášejících.

O dostupnosti zdravotní péče pro seniory kvalifikovaně hovořil pan profesor Petr Fiala z Univerzity J.E. Purkyně. Alarmující stav českého zdravotnictví jasně a výstižně vyjádřil nadpisem svého vystoupení „Čeští senioři v soukolí našeho zdravotnického (ne)systému“. Konstatoval, že po 24 letech neodpovědných experimentů připomíná současné české zdravotnictví kočkopsa vzniklého zkřížením veřejné služby s byznysem a neplnícího základní systémová kritéria. Takový systém není schopen optimálního a úsporného chování a je zachvácený rakovinou korupce, která přináší zisk vyvoleným zájmovým skupinám. Pouhé ubytování bez zdravotní péče ve fakultních nemocnicích stojí v průměru 2120 Kč/den, což je víc než v luxusním hotelu. Dohromady se zdravotní péčí přijde průměrný den pobytu pacienta ve fakultní nemocnici na astronomických a neodůvodnitelných 7 tisíc Kč! Přitom je v Česku jak 2. nejvyšší procento odvodů v EU (13%), tak vysoká spoluúčast (17%). Jakto, že to všechno stále nestačí?

Předseda Rady seniorů ČR pan Dr. Zdeněk Pernes kritizoval skutečnost, že v posledních 7 letech vzrostl objem placené zdravotní péče o víc jak 2/3 což mělo největší dopad právě na seniory. Dnes stále víc seniorů musí řešit, čemu dají přednost: jestli si zatopí, nají se nebo navštíví lékaře. Na všechny základní životní potřeby jim totiž z jejich důchodů nezbude.

Analytik zdravotních systémů pan inženýr Luděk Čermák seznámil účastníky s návrhy, jak by bylo možné stávající a neudržitelnou situaci systémově spravit. Předpokládá to vznik České správy zdravotního pojištění (jako obdoby České správy sociálního pojištění), optimalizaci a stabilizaci sítě poskytovatelů zdravotní péče a pro všeobecné snížení nákladů obnovu preventivní péče. 

Hlavní hygienik ČR pan MUDr. Vladimír Valenta informoval o nástrojích vládní strategie pro zdraví seniorů. Je to Novela zákona 372/2011 o zdravotních službách, Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období 2013-2017 a Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“. O tom, že dosavadní vládní strategie úspěšná nebyla, svědčí to, že zatímco délka života prožitého ve zdraví se ve Švédsku za posledních 50 let zvýšila o 9 let, ale v Česk(oslovensk)u o půl roku klesla! Průměrný Čech má navíc „naději“, že posledních 12,5 roku prožije ve stavu, který mu plnohodnotný život nedopřeje. No to tedy pěkně děkujeme za takové „výsledky“! I když by bylo vhodnější ne děkovat, ale odpovědné neschopy všech stran hnát holí…

Další část Konference byla vyhrazena vystoupení představitelů zvolených parlamentních stran, nedostavil se jen zástupce ODS. Delegáti si vyslechli s úlevou a dobře si zapamatovali, že všichni chtějí pro všechny – a pro seniory teprve – to nejlepší a všichni slibovali, že se budou snažit…

V diskuzi vystoupila řada delegátů s řadou podnětných připomínek. Je dobře, že seniorům není špatný stav zdravotní péče lhostejný. Kritizovali, oceňovali i navrhovali. Za zvláštní zmínku stojí vznikající hnutí požadující odstranění nařízení povinných seniorských řidičských prohlídek ze zákona 361/2000 o silničním provozu, které je věkově diskriminační a v zákonech civilizovaného státu nemá co dělat. Místo toho je potřeba vyžadovat zvýšenou odpovědností jednotlivce za vlastní zdravotní stav a zaměřit se na skutečně rizikové kategorie účastníků silničního provozu. Senioři rizikoví nejsou, naopak senioři jsou dlouhodobě řidiči, kteří bourají co nejméně a když už, tak s co nejmenšími následky.

Na závěr Konference bylo odsouhlaseno a podepsáno „Memorandum za dostupnost zdravotní péče seniorům“.

Delegáti se rozcházeli s dobrým pocitem účasti na vydařené akci, která navíc byla zakončena podpisem dokumentu „Memorandum za dostupnost zdravotní péče seniorům“ mezi představiteli Rady seniorů a zástupci politických stran.

Závěrem lze konstatovat, že Konference se opravdu povedla. Sice si na tolik potřebnou vládní strategii budeme asi muset ještě nějakou tu chvíli počkat, nicméně i podepsané Memorandum je velmi významným krokem vpřed.

A když pochválíme povedený výběr řečníků s opravdu věcnými příspěvky a citlivé moderování panem profesorem Pavlem Kalvachem naprosto přesně podle časového plánu, pak lze říci, že předvánoční čtvrtek 12.12.2013 byl opravdu významným dnem pro české seniory a jejich snahu o naplnění základních práv na aktivní život ve zdraví.

M. Hemzal, RS ČR – JmK

PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH, UVEDENÝCH V TEXTU, NAJDETE ZDE