Stanovisko RSČR k valorizaci penzí 2010

 

Dne 8. září 209 odeslalo vedení RSČR dopis ředitelce legislativního odboru MPSV Naděždě Břeské.  Obsahoval stanoviska a zásadní připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2010, k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu a k návrhu nařízení vlády o zvýšení příplatku k důchodu v roce 2010.

 

valorizace penzí 2010