Stanovisko RSČR k příspěvku na bydlení – 2009

 

Zásadní připomínky a návrhy k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

 

stanovisko 2009