Dopis RSČR z 12. listopadu 2007 pro MPSV

 

 

Stanovisko a zásadní připomínky Rady seniorů České republiky k návrhu vyhlášky,
kterou se mění vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, ve znění vyhlášky č.166/2007 Sb., a návrh vyhlášky, kterou se mění
vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů
České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 

stanovisko k novele 505_2006