Hradečtí senioři stárnou radostně i užitečně

Na rozdíl od mnoha jiných měst není v Hradci Králové zvykem věnovat se celostátní jarní akci „Ukliďme Česko“. Naše organizace Senioři Hradec Králové se to pokouší alespoň trochu změnit, neboť chceme stárnout nejen radostně, ale i užitečně. Třetí letošní úklidová akce proběhla v pátek 25. 11. 2022 odpoledne a byla zaměřena na malý lesík v blízkosti sídliště Moravské Předměstí. Naplnili jsme odpadem dvacet velkých igelitových pytlů. Většinou to byly PET láhve a plechovky od piva, ale také boty, staré oděvy i plastové židle. Možná kdyby se plechovky od piva a PET láhve u nás zálohovaly, jako je tomu v okolních státech, neskončilo by jich tolik v přírodě.
Ještě před setměním se naše úklidová četa přesunula k třebešskému rybníku a tam jsme naložili kovovým odpadem plný přívěsný vozík za autem. Pocit z dobře odvedené práce jsme pak umocnili dobrou večeří v nedaleké restauraci U Dvora. Závěrem dlužno poznamenat, že všechny naše uskutečněné úklidy podpořilo město Hradec Králové dotací z oblasti péče o životní prostředí.

M. Kraus
Foto: autor