ozdravný pobyt v Piešťanech

Krajská rada seniorů v HK v čele s její předsedkyní Ing. Růženou Ryglovou pořádala několikrát do roka týdenní ozdravný pobyt v Piešťanech pro seniory z  celého Královéhradeckého kraje. Vzhledem k tomu, že je již delší dobu nemocná, podělily jsme se o tuto akci s paní Bohdanou Hudskou. Ve dvou turnusech se vystřídala téměř stovka seniorů.

Program byl bohatý. Každé ráno před snídaní jsme chodili cvičit na prostranství před naším zařízením. Po vydatné snídani nás každý den čekaly 2 procedury a kromě toho jsme si i některé procedury zakoupili. Po obědě nás čekal vždy nějaký program. Během týdne jsme si prohlédli s průvodkyní město Piešťany a především lázeňskou část, další den jsme se svezli na lodi po Váhu a poté jsme jeli s průvodkyní do Trnavy. Další den byl státní svátek 28. října, Slováci mají pouze významný den, tak jsme uspořádali výlet na Bradlo k pomníku M. R. Štefánika. Úžasný, vlastenecky naladěný průvodce nás seznámil se Štefánikovým životem i s regionální stavbou památníku. Škoda, že ten den byla mlha a nebylo vidět do okolí. Ale přesto to byl zajímavý výlet. Vzali jsme s  sebou i slovenské přátele, s kterými jsme bydleli v penzionu. Tak jsme i neformálně navázali přátelství. A pak už se blížil pomalu konec našeho pobytu, tak jsme ještě v sobotu odpoledne stihli navštívit miniatury v  nedalekém Podolie.

Každý večer byl hudební program, naši účastníci si dobře zatančili a pobavili se. Nechyběl ani večer s tombolou a soutěžemi.

Poděkování patří celému personálu, byli velice ochotní, milí i vstřícní a hlavně panu řediteli, Ing. Juraji Šumichrastovi, který to má vše pevně v rukou. Na závěr nám i zazpíval, popřál šťastnou cestu a domluvili jsme si i termíny na příští rok. Poděkování patří i našemu panu řidiči Miroslavu Petráčkovi, který tam celou dobu pobýval s námi a vozil nás na výlety. A samozřejmě i všem našim bezproblémovým účastníkům, byli skvělí.