Žáci a senioři na společném výletě

Žáci 2. stupně ZŠ Masarykova, Hradec Králové-Plotiště nad Labem se zúčastnili zájezdu do Lidic, Roztok a Levého Hradce pořádaného Levicovým klubem žen, Krajskou radou ČR a Českým svazem bojovníků za svobodu. Vedoucí zájezdu byla Mgr. Hanka Žatečková. V autobusu jsme byli přivítáni potleskem seniorů, což nás potěšilo. Naše cesta mířila nejprve do Lidic, kde žáci položili k sousoší lidických dětí kytici. Navštívili jsme místní muzeum, kde byl promítán dokumentární film k událostem, které předcházely vypálení obce. V muzeu jsme viděli jména obyvatel obce i s fotografiemi. Vystaveno bylo i několik předmětů, které se z obce zachovaly. Prošli jsme se růžovým sadem.

Poté jsme vyjeli směrem na Roztoky. Přivítal nás Mgr. Jiří Klapka, který nás seznámil s historií Roztok a doporučil navštívit muzeum Archevita – Stopami věků. Jedná se o archeologické muzeum s expozicí z pravěku. Na závěr jsme se zastavili na Levém Hradci, nejstarším sídle přemyslovského rodu. Zde jsme navštívili nejstarší křesťanský kostel v Čechách, kostel sv. Klimenta.

Mgr. Martina Šurová a žáci 2. stupně

Foto: autorka