Senioři Plzeňského kraje na návštěvě v Řezně

Rada seniorů Plzeňského kraje na základě pozvání spřáteleného klubu seniorů v Řezně a jako reciproční akci v návaznosti na návštěvu německých seniorů v listopadu 2021, uspořádala dne 27.5.2022 zájezd seniorů Plzeňského kraje do tohoto města. Řezno je dlouholetým partnerským městem Plzně a setkání seniorů obou měst se konají střídavě přibližně jedenkrát ročně jak v Plzni, tak v Řezně. Setkání na radnici s paní primátorkou Gertrud Malz -Schwarzfischer se účastnil také primátor města Plzně Pavel Šindelář.

Po návštěvě radnice a krátké procházce městem byli naši senioři pozváni předsedou seniorů Řezna panem Josefem Moesem do restauračního stanu v zábavním parku. kde se konal letošní májový jarmark. Po malém občerstvení přišli zahrát české skupině i místní hudebníci, kteří sklidili velký aplaus.

Odpoledne se naši senioři přepravili autobusem do parku, kde byl před 10 lety českými a německými seniory společně zasazen strom přátelství –  letní dub. Za německou stranu se akce u stromu  kromě pana Josefa Moese zúčastnila i náměstkyně primátorky pro sociální práci paní Astrid Freudenstein. Za naši stranu byl vždy v popředí předseda Krajské Rady seniorů Plzeňského kraje Miloslav Hora. Po krátkých projevech, osobních debatách a společném fotografování se pomalu blížil čas odjezdu.