Stanovisko k nastavení výše příspěvku na bydlení pro rok 2021

Rada seniorů ČR dostala k připomínkování Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok  2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení.

Stanovisko RS ČR najdete zde - Stanovisko RS ČR