Česko-slovenské setkání v Lanžhotě

Dne 23. 10. 2019 se v návaznosti na dohovor při Sportovním dnu seniorů v Nitře uskutečnilo společné setkání členů Klubů seniorů v Kroměříži (Klubu vojenských důchodců, Pěveckého sboru Rozárky a dalších seniorů) a Klubu Nitra Zobor v hospodě U Bartošů manželů Jitky a Břeti Osičkových v Lanžhotě.

V poledne, po příjezdu, nás čekaly proslavené řízky manželů Osičkových a následně jejich vystoupení, které doprovázel na cimbál pan Šulák. Vystoupení bylo směsí krásných písniček z Lanžhota a Podlužanského regionu i vtipného slova všech tří protagonistů.

Po ukončení programu se rozproudila volná zábava spřátelených klubů za doprovodu harmoniky, české a moravské písničky střídaly slovenské a došlo i na mluvené slovo a koštování místních vín a rovněž velmi kvalitních Nitranských, které dovezli naši přátelé. K večeru jsme se loučili v dobré náladě. Bylo domluveno další společné setkání, tentokrát v Nitře, na které se všichni již nyní těšíme.

Ing. Jaroslav Svárovský- Klub vojenských důchodců