Pozvánka na semináře

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje zve za semináře, které kraj pořádá v rámci projektu Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji. Témata jsou: Bezpečná domácnost, Interakce léků a práva pacientů a Rizikové jevy při práci s počítačem. Přednášky se uskuteční 7.11. v Prostějově v Seniorkavárně na adrese Vápenice 2970/7 od 13.00 do 16.00 hodin, 12. 11 . v Jeseníku v prostorách Jesenické nemocnice od 14.00 do 17.00 hodin na adrese Lipovská 103/39 a 14. 11. v Litovli v Seniorklubu Litovel , od 14.00do 17.00 hodin na adrese nám. Svobody 647/9.