Mostečtí senioři uctili památku lidických občanů

Celodenní výlet KS Most č.2 měl tentokrát vážnější podtext. Jeli jsme uctít a uchovat vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se v roce 1942 stali obětí nacistického násilí. Areál Lidic, který byl prohlášen kulturní památkou 3. března 1962, na všechny zapůsobil svým zvláštním tichem a prázdným prostorem. Pomník dětským obětem války od akademické sochařky prof. Marie Uchytilové nám vzal jakákoli slova. Minuta ticha bylo jediné, jak vyjádřit smutek a pokoru. Růžovým sadem jsme prošli k původnímu rodinnému domku nových Lidic č.116, který byl Památníkem Lidice zakoupen v roce 2015. Stavba od svého vzniku až do té doby neprošla žádnými významnými stavebními úpravami. Provázela nás dcera – narozena po válce – lidické ženy (jedna z 131, které se vrátily z koncentračního tábora ). Mnohým z nás tekly slzy.
Byl to zvláštní výlet, plný velkých dojmů.
Jitka Marešová