Májový senior puchýř

Turistický pochod k 10. výročí založení RS Plzeňského kraje připravil Oddíl turistiky Aktivní stáří TJ Rozvoj, velmi aktivní člen RSPK. Za vlídného rána dne 8. května 2019 se sešlo asi 50 seniorů ke komentované  vycházce na severním okraji Plzně. Trasa byla vedena příměstským lesem kolem vybrané části středověké soustavy rybníků, z nichž některé byly budovány už v roce 1460. Trasa zahrnovala rybníky Třemošenský, Kamenný, Vydymáček, Senecký a Košinář. Každý z uvedených rybníků má svoji historii počínaje vznikem a následnými úpravami různého rozsahu. V poslední době je patrný důraz na oblast zlepšování infrastruktury vč. cyklostezek. Bohužel i na stavu rybníků je velmi patrný deficit srážek a všechny rybníky trpí nedostatkem vody.

Cíl vycházky byl v restauraci V Háji (Plzeň, Bílá Hora), kde příchozí obdrželi od organizátorů diplomy. Při následném posezení bylo možné zhodnotit příjemné dopoledne a případně si i zazpívat s harmonikáři. Kromě toho bylo možné si nechat zdarma změřit tlak a tep.