Krajské sportovní hry seniorů 2019 v Plzni

Sportovní hry seniorů (SHS) byly zahájeny dne 14.5.2019 v 9.00 hodin na netradičním místě. Vzhledem k nestálému a chladnému počasí bylo těžiště her umístěno do hokejbalové haly v Plzni – Lochotíně a dvě disciplíny proběhly na přilehlém venkovním hřišti. Zahájení her v uvedené hale se kromě předsedy Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK) Leoše Jochece zúčastnil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro sociální otázky Zdeněk Honz, náměstkyně primátora pro kulturu a sociální otázky Eliška Bartátová, starostka a místostarostka UMO1 Plzeň. RDC TOTEM, členská organizace RSPK zajišťovalo  organizaci SHS a ředitelka TOTEMU vydala poslední pokyny pro soutěžící.

Soutěžilo celkem 13 družstev ve stejných disciplínách, které jsou avizovány pro celostátní sportovní hry v červenci letošního roku. Soutěžící bojovali s plným nasazením, ale v přátelském duchu. Ne všem se pochopitelně dařilo podle vlastního přání  a snad se v některých případech projevila až určitá přetrénovanost.

Náročné vyhodnocování výsledků probíhalo v RDC Totem, kde kromě jiného vystoupil velmi sympatický dětský soubor 15. ZŠ Berušky, kde v 52 členném souboru převládala děvčata. Následně vystoupila i taneční skupina Adeto, která je v Totemu doma. Po ukončení složitého vyhodnocování seznámila všechny soutěžící ředitelka RDC Totem Vlastimila Fajferlíková s výsledky a společně s předsedou RS PK Leošem Jochecem předali diplomy a poháry vítězům.

Jak již bylo uvedeno, soutěžilo 13 seniorských družstev a některé i někteří soutěžící se účastnili všech dosavadních ročníků,  dokonce i všech celostátních kol a vždy byli členy vítězného družstva. Vyhodnoceny byly všechny disciplíny ve všech kategoriích a soutěžící na prvních třech místech obdrželi  diplomy. Dále pak došlo na ocenění tří nejúspěšnějších jednotlivkyň i jednotlivců ve všech čtyřech kategoriích a nakonec bylo vyhlášeno pořadí soutěžících družstev.

Pořadí družstev:

  1. Domažlice 1
  2. TJ Rozvoj, Aktivní stáří, Plzeň
  3. TOTEM 1

Závěr patřil předsedovi RS PK, který vysvětlil postup nominace družstva Plzeňského kraje pro celostátní SHS, které se budou konat v červenci v Český Budějovicích.