Krajská rada seniorů na návštěvě v Opolském vojvodství

 Delegace předsednictva KRS Olomouckého kraje přijala pozvání maršálkovského úřadu Opolského vojvodství do Opole.  Cílem návštěvy byla konference s tématem ” Senioři v Evropě, Polsku a Opolském vojvodství pod záštitou maršálka Opolského vojvodství Andrzeje Buly a setkání s účastníky Fóra seniorů samosprávy Opolského vojvodství. Konference byla velmi zajímavá a díky profesionálnímu tlumočení do českého jazyka, také velmi komfortní. V rámci doprovodného programu v odpoledních hodinách česká delegace navštívila Studentské kulturní centrum, kde studenti připravili seminář o vazbě mezigenerační spolupráce, dále pak muzeum Opolského Slezska a krásné kulturní zařízení jménem Filharmonie.
Závěrem byla společná prohlídka města Opole a živá diskuze o životě  a potřebách seniorů v obou krajích.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje děkuje za pozvání a těšíme se na naši další sousedskou spolupráci ve prospěch seniorské populace.