Jednání vedení Rady seniorů s vedením České televize

Generální ředitel České televize Petr Dvořák spolu se svým týmem přijal v pondělí 6. květma delegaci Rady seniorů ČR na pravidelné každoroční schůzce, kde se, jak se stalo zvykem, hodnotí spolupráce v uplynulém roce.

Spolu s generálním ředitelem ČT na jednání přišel programový ředitel Milan Fridrich a šéf zpravodajství Petr Mrzena. V delegaci Rady seniorů byli předseda Rady seniorů dr. Zdeněk  Pernes, statutární místopředseda Ing. Milan Taraba, místopředseda Alois Malý, člen předsednictva JUDr. Václav Roubal a členka předsednictva a tisková mluvčí Rady seniorů Ing. Lenka Desatová.

V úvodu přivítal generální ředitel České televize zástupce Rady seniorů a požádal je o shrnutí loňské spolupráce. Slova se ujal Zdeněk Pernes, který poděkoval za spolupráci, jmenoval nejvýznamnější akce, které Rada seniorů v roce 2018 pořádala nebo spolupořádala a zhodnotil, zda se na obrazovkách objevily či nikoli. Na jeho slova reagoval Petr Mrzena s vysvětlením, proč některé události ve vysílání ČT nebyly. Obě strany se ale shodly na tom, že nastavené mechanismy fungují a seniorské problematice na obrazovkách je prostor věnován.

Ředitel Petr Dvořák byl potěšen a opět zdůraznil, že seniorský divák je pro Českou televizi velmi důležitým. Zástupci Rady seniorů rovněž seznámili vedení ČT s nejdůležitějšími akcemi roku 2019, kterými jsou Mezinárodní sportovní hry, Babička roku, oslavy Mezinárodního dne seniorů a úspěšný projekt Jedu s dobou -  vzdělávací program, který realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR a Rada seniorů jej podporuje. I letos Proběhne v osmi centrech bezpečné jízdy Autoklubu ČR, konkrétně v Příbrami, Mostě, Sosnové, Hradci Králové, Vysokém Mýtu, Jihlavě, Ostravě a Třinci, mezi dubnem a zářím, celkem je vypsáno 32 termínů )najdete je na www.jedusdobou.cz).

Se svými postřehy a podněty postupně vysoupili všichni zástupci delegace Rady seniorů. Po necelé hodině bylo jednání ukončeno.