IV.Krajské sportovní hry seniorů Olomouckého kraje mají své vítěze

23. května se sešlo na stadionu TJ Lokomotiva v Olomouci na dvě stovky seniorských sportovců.I přes nepřízeň počasí senioři závodili s radostí a s chutí vyhrát.Hry se konaly již tradičně pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje,pana Ladislava Oklešťka, který také sportovní hry zahájil.Velkým překvapením pro všechny účastníky byla zdravice olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
Peleton sportovců přivedly na stadion mažoretky z Olomouce, které roztančily i dešťové kapičky.
Tři družstva byla zahraniční, dvě z Opolského vojvodství a jedno ze Slovenska, které doprovodila krajská předsedkyně Prešovského kraje Jednoty důchodců,paní Anna Petričová.Jedno družstvo přijelo ze sousedního Moravskoslezského kraje.Přátelé z Polska a Slovenska dorazili již v předvečer konání her.Krajská rada seniorů zajistila v rámci doprovodného programu prohlídku Pevnosti poznání a následně bowlingový turnaj,který jsme si opravdu všichni užili.
Vítězná první tři družstva získala krásné poháry,medaile a hodnotné ceny. Všichni borci si odnesli účastnické medaile, reklamní tašky, radost z přátelských setkání a nové společné zážitky.Nejstarší sportovci v ženské u mužské kategorii s ročníkem 1936 převzali ocenění za účast.
Cílem sportovních her je udržovat seniory v aktivní činnosti.O tom, že se nám to u nás v Olomouci  daří, svědčí opět vysoká účast.Už teď se těšíme na další ročník.
Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje  děkuje krajskému vedení za podporu.Dále děkuje touto cestou všem partnerům a podporovatelům.


Milena Hesová
předsedkyně KRS Olomouckého kraje