Oslavy 20 let Svazu diabetiků Strakonice

img139

Svaz diabetiků Strakonice v letošním roce oslaví 20. let založení. Oslava se konala 5. března v Domu kultury ve Strakonicích. Pan Jiří Tesař jeden ze zakladatelů seznámil přítomné jak vznikla Územní organizace Svazu diabetiků ve Strakonicích.

S organizací pomáhala paní MUDr. Helena Vávrová. Předsedou se stal pan Jiří Černý, místopředsedou pan Jiří Tesař a hospodářkou paní Božena Soukupová v té době měla organizace 12 členů.  Scházeli se v nemocnici v místní knihovně. Začali pořádat rekondiční pobyty ( Soběšice, Železná Ruda) ve spolupráci s Drahuškou Kolářovou (SZDP) začali plavat v místním plaveckém bazénu . Celkem již bylo v organizaci 30 členů. V roce 2005 požádal o uvolnění z funkce pan Jiří Černý ze zdravotních důvodů. Předsedou se stal pan Oldřich Novák v činnosti se dále pokračovalo – rekondiční pobyt, různé zdravotní přednášky, plavání, šití bot na míru. Celkem měla organizace 70 členů. Od roku 2013 je předsedkyní paní Marcela Štveráková. Podle nového Občanského zákoníku byl změněn název organizace na Svaz diabetiků ČR, Strakonice pobočný spolek. Činnost svazu dále pokračuje v pořádání rekondičních pobytů se zdravotním zaměřením, zdravotní přednášky, Pochod proti diabetu, zájezdy, plavání, cyklovýlety, tvoření, pěší turistika, tréninky kuželek, pétanque, setkání s hudbou, účast na sportovních hrách v Českých Budějovicích a Strakonicích a účast na turnajích, které pořádá Sdružení zdravotně postižených. Aktuálně je ve svazu 108 členů.

Hlavním cílem Svazu diabetiků je společně sdílet nemoc, o ní, dozvědět se nové informace o léčbě. Na oslavu nám přijeli ukázat své taneční umění členové Country klubu SEN SEN z Prachatic, k poslechu a k tanci nám zahrál VV Band Váchovi.  Poděkování patří Zdeně Hrůzové z Prachatic Mgr. Marii Žilákové, Heleně Mocové Linhartové ředitelce OS ČČK, Bc. Marii Kadochové ředitelce Domácí péče, MUDr. Daně Fialkovičové – diabetologie nemocnice Strakonice, Karlu Dvořákovi, vedoucímu Plaveckého stadionu a z Českých Budějovic nás přijel pozdravit Jan Kolář zástupce krajské Rady seniorů.

Příjemné odpoledne se všem líbilo a odcházeli s dobrou náladou. Velký dík patří Městskému kulturnímu středisku a společnosti ANAON.

Marcela Štveráková, Svaz diabetiků Strakonice