Výjezdní zasedání Rady seniorů Plzeňského kraje v Brdech

Výjezdní zasedání RSPK proběhlo pod vedením předsedy p. Leoše Jochece ve dnech 13.- 15.9.2018.

Kromě informací z kolegia RS CR a řešení aktuálních problémů byla věnována pozornost především následujícím okruhům otázek:

  • optimalizace spolupráce  s útvarem náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí
  •   3.zasedání krajské úrovně Platformy k politice stárnutí
  •  absence přípravy seniorů na situace vyvolané mimořádným stavem (stavy)
  •  různé přístupy měst k slevám pro seniory v městské dopravě a z toho plynoucí problémy
  • seniorské sportovní soutěže , disciplíny a vyhodnocování úspěšnosti
  •  akce k Mezinárodnímu dni seniorů a perspektivní akce

Součástí výjezdního zasedání byly i neformální  debaty účastníků a samozřejmě i doplňující program, který byl zaměřen na místní zajímavosti. Dům Natura  Příbram přiblížil krásy a bohatství Brd i historii vojenského újezdu Brdy, zajímavá byla i exkurze v likérce Blatná. Mimořádným dojmem zapůsobila návštěva  Atom muzea v Míšově – unikátní podzemní pevnost s expozicí jaderného zbrojení. Uklidňujícím dojmem naopak zapůsobila výstava historické zemědělské techniky ve Špejcharu.

Z večerního programu lze vyzvednout především vystoupení Bábinek z Dobřan a souboru Hanka z Domažlic zejména se scénkami z populárního Mrazíka.

Výjezdní zasedání připravil a organizačně zajistil člen představenstva RS PK Vlastimil Egermajer, kterému patří poděkování všech účastníků.

KArel Knap

Foto: Vlastimil Egermajer