Návrat do dětství

Ve dnech 5.8. – 12.8.2017 uspořádali Český červený kříž,  Svaz diabetiků a Rada seniorů Strakonice II. RETRO tábor pro seniory, v rekreačním zařízení  Šumava – Olšina, který se nachází na okraji vojenského prostoru Boletice, 7 km od Černé v Pošumaví. Tábora se zúčastnilo celkem 24 seniorů. Táborový program byl zaměřen na společenské hry, soutěže a malé sportovní disciplíny, oddílové soutěže. a večerní posezení s kytarou a zpěvem. NA programu byly tři výlety.

První do Stožce.  Zdatnější se vydali na Stožeckou kapli a méně zdatní absolvovali Puštíkovu stezku,  která má 12 interaktivních zastavení.

Druhý do Českého Krumlova, kde jsme měli plavbu na vorech.

Třetí do Horní Plané, kde jsme navštívili domek Adalberta  Stiftera.  Od roku 1960 je v domku muzeum, které je věnované životu a dílu tohoto rodáka. Tábor se líbil,  zavzpomínali jsme na dětská léta.

Marcela Štveráková