Jednání s ministrem zdravotnictví

V úterý 21. března zavítali téměř po roce představitelé RS ČR v čele s předsedou Dr. Zdeňkem Pernesem za ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA. Delegaci RS ČR dále tvořili   Ing. Oldřich Pospíšil – statutární místopředseda, Ing. Milan Taraba, místopředseda pro bytovou a sociální politiku  a  Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.,  předseda zdravotní komise RS ČR. V týmu ministra byli náměstkyně JUDr. Lenka Teska Arnoštová Ph.D  a prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči.

V úvodu se ujal slova předseda RS ČR, který poděkoval za přijetí, se zpožděním pogratuloval ministrovi k jeho jmenování do funkce a vyjádřil přesvědčení, že spolupráce s novým  ministrem bude minimálně tak dobrá jako s jeho předchůdcem. Poté řešili přítomní bezplatné očkování seniorů starších 65 let proti pneumokokovým infekcím. Zdeněk Pernes opakovaně zdůraznil, že Rada seniorů by uvítala, pokud by u starších osob byly používány vakcíny v souladu s doporučením české vakcinologické společnosti, které jsou sice dražší, avšak v této věkové skupině účinnější a v této souvislosti podpořil poslaneckou iniciativu, kterou se měla den po setkání zabývat vláda. Ministr uvedl, že on osobně stanovisko Rady seniorů chápe a poslaneckou iniciativu hodlá na vládě podpořit, za což mu přítomní představitelé Rady seniorů poděkovali.

Dalším bodem jednání bylo poskytnutí příspěvků na pobyty seniorů v lázních podle slovenského vzoru, o něž již léta usiluje místopředseda Ing. Oldřich Pospíšil. Zdůraznil, že jednal s několika ministry zdravotnictví i s ministry práce a sociálních věcí, nicméně stále bez úspěchu. Do diskuse se zapojili i ministrovi náměstci a na konci diskuse dostala Rada seniorů doporučení, jak dále postupovat. Místopředseda Pospíšil poté otevřel otázku povinných zdravotních prohlídek seniorů-řidičů starších 65 let . Zopakovali a vysvětlili svá stanoviska. Totiž že se liší úkony i platby, které jednotliví lékaři provádějí a požadují. Rada seniorů požaduje řídit se okolními zeměmi, například Rakouskem či Německem, kdy o způsobilosti řídit vozilo rozhoduje praktický lékař v rámci běžných preventivních prohlídek a pokud shledá, že senior již vozidlo z nejrůznějších důvodů není schopen řídit, nahlásí to příslušným orgánům. Ministr Ludvík uvedl, že požadavku Rady seniorů rozumí, nicméně v této chvíli neví, jak a zda by se dal uvést do praxe. Poté ještě Oldřich Pospíšil ministra seznámil s projektem Turistiády, který se chystá členská organizace Svaz důchodců spolu se slovenskými partnery na rok 2018 u příležitosti stého výročí vzniku Československa.

Na něj navázal místopředseda Ing. Milan Taraba s konkrétním dotazem z Olomouckého kraje, řešení události je ujala paní náměstkyně Arnoštová.

Předseda zdravotní komise RS ČR prof. MUDr.  Pavel Kalvach otevřel znovu kontrolu Memoranda o kvalitě zdravotní péče pro seniory. Pánové diskutovali na téma vybavení nemocnic, a to jak personální, tak hmotné. Ministr Ludvík uvedl, že si jeho resort velmi dobře uvědomuje, že do opravy nemocnic se za posledních 25 let mnoho neinvestovalo a hodná to změnit, což profesor Kalvach kvitoval, zrovna tak přivítal zvyšování plateb za státní pojištěnce, ale neopomněl dodat, že dle Memoranda by měly být ještě vyšší. I na toto téma se posléze vedla věcná diskuse.  Hovořilo se i o tom, zda je naše zdravotnictví optimalizováno, a jakou cestou se nyní vydat. To už ale bude, jak prohlásil při loučení Miloslav Ludvík, úloha nového ministra.