Stav materiální spotřeby českých důchodů v reálných hodnotách ve vývojové řadě posledních 11 let

Kvalita života důchodců byla prvně v historii České republiky měřena na mezinárodní konferenci svolané Radou seniorů ČR 2. října 2014 do poslanecké sněmovny (podrobnější informace o této akci najdete zde). Pro měření kvality byly vybrány zásadní determinanty, tj. materiální spotřeba, zdraví a bydlení. K měření materiální spotřeby důchodců byla zpracována sekundární analýza šetření statistiky rodinných účtů a spotřebitelských cen Českého statistického úřadu za léta 2004 až 2013. Dokument se setkal s velkým ohlasem. S ohledem na velký zájem médií, odborné i seniorské veřejnosti  dopočítala Rada seniorů České republiky roky  2014 a 2015. Dokument tedy hodnotí stav materiální spotřeby českých důchodů v reálných hodnotách ve vývojové řadě posledních 11 let.  Vyvěšujeme jej pro širokou veřejnost.  

prezentace spotřeba 2015