Zasedalo předsednictvo RS ČR

Předsednictvo Rady seniorů ČR se sešlo na svém pravidelném zasedání v Domě odborových svazů na Žižkově. Zabývalo se zejména přípravou Kolegia, které se sejde příští týden. V této souvislosti si vyslechlo návrh zprávy o činnosti redakční rady měsíčníku Doba seniorů. Dále se předsednictvo zabývalo plněním rozpočtu RS ČR za leden-září 2016 a vyslechlo si také stanovisko Ústřední kontrolní a revizní komise RS ČR. Předsednictvo hodnotilo také předvolební agitaci RS ČR a výsledky podporovaných kandidátů.