Spolupráce s Maďary

Delegace Rady seniorů ČR ve složení předsedy a místopředsedy Ing. Milana Taraby navázala dne 10. října v Komárně kontakty a spolupráci s největší seniorskou organizací v Maďarsku.
Kromě Slovenska, Rakouska a Německa  jde již o čtvrtou destinaci se kterou Rada seniorů ČR spolupracuje.  Jednání vedoucích představitelů seniorských centrál z České, Slovenské republiky a z Maďarska svolal předseda Jednoty důchodců Slovenska Ing. Ján Lipianský, PhD. Po vzájemné výměně aktuálních informací o kvalitě života seniorské populace a o společenském postavení seniorských organizací v uvedených státech byl dohodnut režim pravidelných setkávání vedoucích představitelů všech tří seniorských organizací k nezbytné výměně poznání i případné koordinaci a vzájemné podpoře aktivit. Rada seniorů ČR pozvala slovenskou a maďarskou stranu na svůj 3. sjezd 12. května 2017 do Prahy.