Prezident ČR Miloš Zeman přijal u příležitosti Mezinárodního dne seniorů delegaci Rady seniorů ČR

Od doby, co je prezidentem Miloš Zeman, stalo se setkání s delegací Rady seniorů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů tradicí. Letošní setkání sice neproběhlo přesně 1. října, neboť v tento den měl prezident ČR jiné povinnosti, nicméně uskutečnilo se ještě v průběhu října.

Na úvod hodinového setkání pozdravil prezident Miloš Zeman seniorskou delegaci a v úvodní řeči neopomněl dodat, jak je rád, že oproti loňsku nebudou tentokráte obě strany během debaty řešit velmi nízkou valorizaci penzí. Předseda Rady seniorů dr. Zdeněk Pernes poděkoval za přijetí. Následně prezident osobně přivítal každého člena delegace a pak se všichni odebrali k již tradiční debatě.

Jakmile se všichni usadili, přivítal delegaci RS ČR Miloš Zeman. Malou debatu pak moderoval předseda Pernes, který představil prezidentu republiky člena delegace, který chtěl hlavu státu oslovit. Ještě než ale vyzval prvního diskutujícího, pozval předseda Pernes pana prezidenta na III. sjezd RS ČR, který proběhne příští rok v květnu, což prezident neformálně přislíbil.

A pak už byl čas na příspěvky. Dlužno dodat, že prezident pozorně naslouchal, zasáhl jen občas, jeho personál si dělal pečlivě poznámky. Hovořilo se o valorizaci penzí, o tom, jak by měl vypadat nový mechanismus, přičemž prezident Zeman se již po několikáté vyslovil pro plošnou valorizaci a hájil zejména to, že při současném výpočtu penzí se rozevírají nůžky mezi penzemi vysokými a nízkými. Zároveň reagoval odmítavě na návrh místopředsedy Oldřicha Pospíšila o možnosti zastropování důchodů. „Vzhledem k tomu, že počet příjemců velmi vysokých penzí se počítá na desítky, nedomnívám se, že je to nutné a ani si nemyslím, že by to systému prospělo.“

Poté pozorně naslouchal místopředsedovi Ing. Milanu Tarabovi, který hovořil o zákonu o sociálním bydlení, který konečně spatřil světlo světa v paragrafovém znění. O vztahu mezi starší a mladší generací, o případných hodnotách seniorů pro společnost mluvil místopředseda JUDr. Václav Roubal a bezpečnosti seniorů v dnešní době se věnoval místopředseda Alois Malý.

Po více než hodině se prezident s delegací rozloučil.