Podívejte se na video, kde se dozvít o očkování proti pneumokokovým infekcím

Rada seniorů ČR dlouhou dobu bojovala za to, aby senioři starší 65 let měli očkování proti pneumokokovým infekcím zdarma. Podařilo se. Činnost Rady seniorů tím však nekončí. Množí považují očkování za zbytečné, a to je nejen škoda, ale také chyba, protože je prokázáno, že může zachránit život. Proto Rada seniorů pořádá v jednotlivých krajích přednášky, kde se zájemci dozvědí, proč je očkování tak důležité a čemu pomáhá. O tom jsme na webových stránkách informovali v souvislosti s tiskovou konferencí, na níž vystoupil i předseda RS ČR Zdeněk Pernes (článek čtěte zde). Nyní máte možnost shlédnout k této problematice i celé video. Najdete jej na tomto odkazu - https://www.youtube.com/watch?v=Em-kM3nEF7w

 

TENTO ZDRAVOTNĚ VÝCHOVNÝ MATERIÁL BYL VYDÁN ZA FINANČNÍ PODPORY DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ – PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ” PRO ROK 2016, ČÍSLO PROJEKTU: 10611/2016, NÁZEV PROJEKTU: “3P – PREVENCE PROTI PNEUMOKOKŮM”.