Oslava svátku Dne seniorů

Mezinárodní den seniorů oslavili senioři z kraje Vysočina dne 6. 10. 2016 v Jihlavě v Domě odborů. Na toto příjemné setkání se všichni už těšili, protože je to vlastně setkání přátel starší generace, která se však chce ještě příjemně pobavit i zatancovat. Toto přání bylo splněno na 100%. Velkou zásluhu na setkání měli především organizátoři ze Svazu důchodců i Rady seniorů kraje Vysočina v Jihlavě zastoupené předsedkyní Pavlou Radovou, která celý program uváděla. Nejprve všechny přítomné přivítala a představila i přítomné představitele kraje Vysočina, Magistrátu i některé politiky, kteří v předvečer voleb toto setkání pozdravili a popřáli příjemnou zábavu. Následovalo ocenění družstva, které v červenci reprezentovalo Kraj Vysočinu na Mezinárodních sportovních hrách seniorů v Praze, pamětní medailí. Za svou dlouholetou a obětavou práci pro seniory byly oceněny paní Marie Těthalová a Jaroslava Holubová Pamětním listem Zlatý senior 2016 . Po úvodní části následoval bohatý kulturní program na kterém se podíleli Duo Polaus, hudební vystoupení ZUŠ Jihlava, Sokol Jihlava, HOTCH-POTCH, IŠTAR tance. Všechna vystoupení byla oceněna potleskem, který děti i mládež hodně povzbuzoval při jejich tanečních i sportovních výkonech. Velmi zaujalo skákání přes švihadla ve svižném tempu. V závěru programu nechyběla tradiční přehlídka modelů zapůjčených obchodem s oděvy a předváděných samotnými seniory. Byly předvedeny modely pro vycházku do přírody, sportovní oblečení ale i pro společenské příležitosti. Při volné zábavě po 18 hodině k tanci a poslechu zahrála skupina TOTO-BEND. Celé odpoledne i večerem vládla příjemná nálada, senioři opět potvrdili, že se umí skvěle pobavit a pohyb při tanci jim není ještě zdaleka cizí.

Také v dalším městě kraje Vysočina a to v Humpolci pořádal Svaz důchodců Humpolec společenské odpoledne dne 14. 10. 2016 v rámci oslav Dne seniorů, které pro své členy pořádal výbor Svazu důchodců pod vedením Jaroslavy Šenkýřové. Na 150 seniorů se sešlo v jídelně Zemědělské akademie, aby tento svůj svátek příjemně oslavili. Po zahájení a přivítání všech přítomných pozdravila seniory zástupkyně města Ing. Lenka Bartáková, která seznámila přítomné s některými změnami ve městě a poděkovala za práci i činnost pro seniory, kteří se mohou scházet při různých akcích jako např. odpoledních čajích, přednáškách, Škole pro každý věk, výletech i týdenních pobytech v různých místech republiky. Příjemné odpoledne zde zpestřilo taneční vystoupení dětí z Mateřské a Základní školy z Čejova. Vystoupení, které s dětmi nacvičila paní učitelka Alena Neubauerová, se velmi líbilo, děti zatancovaly v krásně ušitých kostýmech zvířátek, za toto předvedení sklidily velký potlesk. K tanci, poslechu i společnému zazpívání zahrál na klávesy pan Josef Šulc až do 19 hodiny, kdy se spokojení senioři rozcházeli do svých domovů s pocitem příjemně prožitého odpoledne.

Jana Reichertová