Den seniorů a Babička Olomouckého kraje

Oslavit důstojně svátek seniorů se pro Krajskou Radu seniorů v Olomouci stalo velkou výzvou. Uspořádat něco velkolepého, vtáhnout samotné seniory do programu, ukázat lidskou hodnotu a vnitřní  krásu člověka v seniorském věku, to bylo cílem a povedlo se. Důkazem byl již velký zájem o nominace z řad babiček i samotná účast cca 800 seniorů.Vymyslet soutěžní úkoly nebylo těžké,řízený rozhovor, ukaž,co umíš a promenáda ve společenském oblečení.Některé babičky si přizvaly k volné disciplíně děti a vnoučata.Z 24 nominací vybrala odborná porota zlatou  ”Babičku Olomouckého kraje 2016″  paní Věru Mazurovou z  Olomouce, stříbrnou- Danuši Klímovou   z Horky nad Moravou  a bronzovou – paní Věru Svačinkovou  z Příkaz .Obecenstvo, tedy senioři, kteří přišli společně oslavit svůj svátek, bylo vtaženo do  programu připravenou anketou, kdy svým hlasem rozhodli během programu o ceně “Babička sympatie”.Pro letošní rok se jí stala paní Jaroslava Fabiánová z Bělkovic Lašťan.Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vyhlášení nejstarší nominované babičky. Titul Nejstarší babička Olomouckého kraje 2016  si odnesla paní Marie Pallová ze Skrbeně ve věku 93 let.Gratulujeme! Všechny nominované babičky si odnesly dárkové tašky od sponzorů, květiny,účastnické listy.Vítězky pak korunky a šerpy. Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje děkuje touto cestou všem sponzorům a partnerům. Zvláštní poděkování patří za velkou podporu krajskému vedení Olomouckého kraje.
Odborná porota se podařila poskládat z lidí, kteří si váží seniorské populace.Pozvání přijali hejtman Olomouckého kraje pan Jiří Rozbořil,předseda RS ČR pan Zdeněk Pernes, místopředseda RS ČR Milan Taraba a další, záštitu převzala náměstkyně hejtmana pro sociální odbor paní Yvona Kubjátová. O doprovodný program se postaraly amatérské soubory z našeho kraje,Báječné ženské z Majetína, Hanácký národopisný soubor Cholinka a Nikol Pattarello, ukázaly  tradice a kouzlo kraje, ve kterém žijeme.
K tomu všemu krásné prostředí pavilónu A na Flóře, kafe, zákusek, chlebíček.Velký obdiv  a poděkování patřil výstavce ručních prací seniorklubu z Babic.Závěr patřil mistrům, tedy v případě letošní “Babičky Olomouckého kraje 2016″ panu Vladimíru Hronovi, který svým koncertem uzavřel letošní oslavy Dne seniorů v Olomouci.
Letošní historicky první ročník  máme úspěšně za sebou a již připravujeme ročník druhý. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje tak položila základní kámen pro novou hezkou tradici snad nejen v Olomouckém kraji.
Milena Hesová
předsedkyně KRS Olomouckého kraje