Delegace RS ČR jednala s ministrem školství

PhDr.Marcel Chládek,MBA

PhDr.Marcel Chládek,MBA

V úterý 2. prosince jednala delegace RS ČR ve složení Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Milan Taraba a Mgr. Zdeněk Srba s ministrem školství PhDr. Marcelem Chládkem. Hlavním tématem jednání byly Mezinárodní hry seniorů, které jsou naplánovány na 7. – 9. července roku 2015. RS ČR požádala ministra o finanční příspěvek a přednesla návrh na jeho výši. Ministr požádal RS ČR o zaslání oficiální žádosti a přislíbil, že se jí bude věnovat.

Druhým bodem jednání bylo udělení ocenění za člena předsednictva RS ČR prof. Pavla Kalvacha, významné kapacity v oblasti neurologie a zároveň uznávaného pedagoga.