SLOVO PŘEDSEDY RS ČR K VALORIZACI PENZÍ

dr. Zdeněk Pernes

dr. Zdeněk Pernes

PLOŠNÁ VALORIZACE PENZÍ, JEJÍ VÝHODY A DŮSLEDKY

Vážené seniorky, vážení senioři,

diskuse o plošné valorizaci penzí byla zahájena. Jde o příjmovou solidaritu mezi samotnými důchodci, kdy polovina důchodců s podprůměrným důchodem (55,22 % k 1.1. 2014 z celkového počtu starobních sólo důchodů) žádá po druhé polovině s nadprůměrným důchodem (44,78 % k 1.1. 2014 z celkového počtu starobních sólo důchodů) vyšší valorizaci penzí. Loni na průměrnou starobní penzi nedosahovalo 53,56 % důchodců, předloni 53,59 % důchodců a před předloni 52,12 % důchodců. Podstata plošné valorizace je tedy navýšení penzí jedné polovině starobních důchodců na úkor poloviny druhé. Důvody chápu, již druhý rok máme třetinovou valorizaci, která nevykompenzuje ani růst životních nákladů důchodců, natož spravedlivý podíl na prosperitě společnosti. Proti asociálnímu rozhodnutí Nečasovy vlády, která tuto situaci způsobila, udělala Rada seniorů ČR mnoho. Podpořili jsme všechny demonstrace společné platformy odborářů, občanských sdružení a iniciativ a když ani to nestačilo zorganizovali jsme historicky první seniorskou demonstraci a seniorský pochod před Úřad vlády. Seniorské demonstrace 30.5. 2014 se dle kvalifikovaných odhadů zúčastnilo až 7 000 demonstrantů a většina z nich šla demonstrovat také před Úřad vlády. Následovala seniorská petice, kterou podepsalo 28 304 petentů. Rada seniorů České republiky nemá právo rozdělovat proti sobě dvě velké skupiny starobních důchodců, naší povinností je hájit a prosazovat oprávněné zájmy všech. Tomu odpovídá schválené usnesení Kolegia ze dne 25.6. 2014, ve kterém Rada seniorů ČR požaduje po vládě změnit nastavení mechanismu valorizace důchodů tak, aby byla spravedlivá. TJ:

  1. valorizaci propočítávat nikoliv podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle spotřebního koše životních nákladů důchodců,

  2. při valorizaci plně vykompenzovat růst životních nákladů starobním důchodcům s nízkými příjmy a

  3. valorizací vykompenzovat diskriminaci tzv. „starodůchodců“ a středně příjmových tzv. „mladodůchodců“. Požadavky byly MPSV a vládě předány.

Současná vládní koalice zrušila valorizaci třetinovou a od roku 2015 obnovila valorizaci plnohodnotnou. Jde o velkou věc, děkujeme. Valorizační schéma ale zůstalo na úrovni tzv. Malé penzijní reformy ministra Drábka, tedy stále jde o valorizaci nedokonalou a diskriminační, jak už bylo řečeno, pro polovinu starobních důchodců. Naše připomínky jsme uplatnili v rámci připomínkového řízení, viz sekce „Legislativní aktivity“ nebo „Archiv“ na www.rscr.cz, bohužel nebyly akceptovány. Pro účinnou pomoc starobním důchodcům s nízkými penzemi jsme navíc zpracovali návrh zákona o minimálním starobním důchodu, který řeší situaci u 185 207 nejpotřebnějších. Vše na www.rscr.cz. Nyní je příležitost další, v mandátu Odborné komise pro důchodovou reformu je též revize současného mechanismu valorizace důchodů. Odborná diskuse byla zahájena dne 6. listopadu, věřím, že bude pokračovat. Moc času již nezbývá, poslední zasedání má být 11. prosince. Využil jsem této příležitosti a navrhl důchody valorizovat novým valorizačním schématem. A to: základní výměru důchodů navyšovat plošně o růst životních nákladů důchodců a procentní výměru navyšovat procentuálně o nárůst 1/3 reálných mezd. Pokud bude tato varianta přijata mohou být spokojeni všichni. K návrhu, ale byly zaujímány různá stanoviska a to včetně obav o případnou nivelizaci vyměřených důchodů, která by rozporovala příslušné rozhodnutí Ústavního soudu. Sledujte prosím informace z důchodové komise na naších webových stránkách www.rscr.cz. Seniorské populaci mám čest sloužit 21 roků, jsem jeden z autorů poloautomatické valorizace důchodů od roku 1998 a automatické valorizace důchodů od roku 2003. Jsem také voleným předsedou RS ČR v tajných volbách. Svého postavení a historické odpovědnosti jsem si plně vědom, a ubezpečuji všechny, že v důchodové komisi udělám vše proto, aby valorizace důchodů byla spravedlivá. A pokud Odborná komise pro důchodovou reformu nepřijme k současnému nastavení valorizačního schématu žádné stanovisko, otevřeme toto téma při jednání s ministryní práce a sociálních věcí a s českým premiérem. Nejde ale jen o důchody starobní. Současně s důchody starobními se dle stejného valorizačního schématu valorizují důchody invalidní a pozůstalostní. A těch bylo v polovině letošního roku vypláceno 512 455. Plošná valorizace důchodů významným způsobem ovlivní jejich výši.

S úctou Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR