Doc. ing. Pavel Máchal, CSc., prezident asociace univerzit třetího věku, předává prezidentu Zemanovi svůj dárek [Prezident ČR Miloš Zeman přijal u příležitosti Mezinárodního dne seniorů delegaci Rady seniorů ČR]

Doc. ing. Pavel Máchal, CSc., prezident asociace univerzit třetího věku, předává prezidentu Zemanovi svůj dárek

Doc. ing. Pavel Máchal, CSc., prezident asociace univerzit třetího věku, předává prezidentu Zemanovi svůj dárek

O autorovi Sandrad