Pořad Máte slovo ukázal: zákon o minimálním starobním důchodu je nutností!

Po delší odmlce byla opět v pořadu ČT Máte slovo seniorská témata.  Paní Jílkové a jejímu týmu za to tímto děkujeme. Tentokráte se hovořilo p nastavení podmínek odchodu do starobního důchodu. Vzrůstá nebezpečívzniku deseti až statisíců osob, které sice dovrší důchodového věku, ale nesplní druhou podmínku, a to dobu pojistění.

Dále byly diskutovány nízké penze OSVČ a důvody tohoto stavu. V rozpačitém průběhu diskuse, kterou přítomní zástupci penzijních fondů zneužili k náboru klientů, se opět potvrdila potřeba přijetí zákona o minimálním starobním důchodu. RS ČR považuje přijetí tohoto zákona za jednu ze svých priorit, proto už jej také zpracovala.

V pořadu dále zazněly nepodložené spekulace o budoucím poklesu penzí z 1. pilíře.

Tato debata jasně dokázala, že téma důchodů se ani zdaleka netýká jen seniorské populace, ale i všech aktivních dospělých občanů. RS ČR svou činností hájí zájmy nejen stávajících, ale i budoucích seniorů a ráda je přivítá ve svých řadách.

Je jasné, že i mladí lidé se musejí velmi zodpovědně rozhodnout, komu dají svůj hlas ve volbách.