Zasedal nejvyšší orgán Rady seniorů ČR

Ve středu 25. června zasedalo Kolegium Rady seniorů ČR. Bylo to již šesté zasedání od 2. sjezdu RS ČR. Na programu byla participace Rady na senátních a komunálních volbách, schválení rozpočtu pro rok 2014, schválení ekonomických dokumentů, dále pak projekt mezinárodní konference KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ a v neposlední řadě  požadavky Rady k nápravě mechanismu valorizace penzí.

Do říjnových komunálních voleb kandiduje za Radu seniorů ČR jedenáct kandidátů na  kandidátkách pěti politických stran. Do Senátu nekandiduje nikdo. Předvolební kulaté stoly se seniorskou tématikou budou uskutečněny v Plzni a v Praze.

Návrh zákona o minimální starobní penzi byl předán ministryni práce a sociálních věcí, předsedovi sociálního výboru Poslanecké sněmovny a dalším koaličním poslancům. Jeho přijetí bude prosazováno též v Odborné komisi pro důchodovou reformu.

Schválený rozpočet není dostatečný, k zajištění celoročního provozu bezplatných seniorských poraden chybí 1 033 000 Kč a  činnosti Sekretariátu 968 000 Kč.  Dodatečné projekty byly zpracovány, nyní bude záležet na ministerstvu práce a sociálních věcí. Krajské rady seniorů mají oproti loňskému roku o 75 000 Kč více (celkem 2 120 000 Kč), finančně zatím nejsou zajištěny krajské rady seniorů Olomouckého a Libereckého kraje. Všechny kapitoly rozpočtu jsou kromě rozpočtu měsíčníku Doba seniorů rozpočtově neutrální, tj. výdaje nesmí převýšit příjmy. Schválený rozpočet tak pracuje s 5 695 000 Kč příjmů a 6 114 098 Kč výdajů.  

Rada seniorů ČR požaduje změnit současné nastavení mechanismu valorizace důchodů tak, aby valorizace byla spravedlivá. To znamená:
a) valorizaci propočítávat nikoliv podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle spotřebního koše životních nákladů důchodců,

b) ve valorizaci ošetřit plné vykompenzování růstu životních nákladů důchodců s nízkými příjmy,

c) valorizací vykompenzovat diskriminace tzv. “starodůchodců” a středně příjmových tzv. “mladodůchodců”.  Předsedovi RS ČR bylo v této souvislosti uloženo předložit opodstatněné požadavky na úpravu mechanismu valorizace penzí Odborné komisi pro důchodovou reformu a prosazovat jejich splnění.