DOPIS POSLANCŮM

 

Předsednictvo Krajské rady seniorů se na svém rozšířeném zasedání dne 12. března 2014 zabývalo mimo jiné problematikou, která je pro seniory – důchodce mimořádně důležitá: daňovým zatížením pracujících důchodců a valorizací starobních důchodů. V této věci byl schválen dopis poslancům, kteří byli v Jihočeském kraji zvoleni do dolní komory Parlamentu České republiky. Jedná se o ty zastupitele, kteří kandidovali za politické strany a hnutí, jež v různém stupni naléhavosti deklarovaly ve svých volebních programech podporu oprávněným požadavkům starodůchodců v uvedených oblastech.

Dopis byl zaslán těmto poslancům: Ing. Jan Bartošek /KDU-ČSL/, JUDr. Vojtěch Filip /KSČM/, Mgr. Vítězslav Jandák ČSSD/, Ing. Roman Kubíček, Ph.D. /ANO/, Ing. Radka Maxová /ANO/, Ing. Jan Mládek /ČSSD/, Alena Nohavová /KSČM/, Karel Pražák /ÚSVIT/ a Mgr. Jiří Zimola /ČSSD/. Pokud by také poslanci z ostatních stran zastoupených v poslanecké sněmovně se rozhodli oprávněné požadavky seniorů – důchodců podporovat, tak i s nimi rádi spolupráci navážeme. Krajská rada seniorů jistě i s dalšími občany kraje bude sledovat, jak jsou předvolební prohlášení jednotlivých subjektů naplňována.

Znění zaslaného dopisu najdete v příloze.

Dopis poslancům