Dobříš, důl Anna i Svatá Hora

Výbor klubu důchodců ČZ Strakonice připravil pro své členy a rodinné příslušníky  27.6.2024 autobusový zájezd, který měl vskutku nabitý program. Účastníci navštívili tato místa – místa  Dobříš – zámek, Příbram – Hornické muzeum, následovala prohlídka dolu Anna, strojovna  dolu Anna z roku 1913, kde se nachází těžní stroj z roku 1914. Po dobrém obědě jsme se přesunuli na poutní místo v srdci Čech -  Svatá Hora. Poděkování  za  krásný  výlet patří vedoucím zájezdu paní Mirce Ploché a Stanislavu Venclíkovi.

Marcela Štveráková