Pochod pro mozek v Plané nad Lužnicí

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí uspořádal ve čtvrtek 14.3. první ročník akce „Pochod pro mozek“. Na 27 seniorů absolvovalo trasu vedoucí Zámeckým parkem Strkov. Na celkem deseti zastávkách účastníci plnili rozmanité úkoly zaměřené na pohybové aktivity a na trénink paměti. Procvičili si jemnou motoriku prstů, seznámili se s mnemotechnikou Loci, vyzkoušeli hru bollo ball, zahráli si řadu paměťových her. Odpoledne, jež se neslo v duchu výborné nálady, jsme zakončili společným opékáním buřtů.

Za DPS Mgr. Tereza Jindrová