Zdravotní přednáška v Třeboni

Každou první středu v měsíci se spolek Třeboňští senioři scházejí na dvě hodinky v Kongresovém centru Roháč, kam jsou zváni zajímaví hosté. Nejinak tomu bylo i první únorovou středu.

Tentokrát pozvání přijali MUDr. Vladimíra Marešová z třeboňské gynekologické ambulance a MUDr. Tomáš Vyhlídka z „mamární” poradny jindřichohradecké nemocnice. Oba hosté dokázali přítomné seniory svým vystoupením doplněným promítáním zcela zaujmout. Informace sdělené oběma lékaři byly nejen poučné, ale hlavně prospěšné. I když se jednalo převážně o témata, která není radno podceňovat, nechyběl ani smích.

Dle zájmu a pozorného naslouchání více než stovky přítomných seniorek, ale i seniorů, bylo znát, že tímto výběrem hostů výbor “trefil hřebík na hlavičku” a že všichni  strávili moc hezké a oboustranně přínosné odpoledne.

Marta Weberová, předsedkyně klubu