Příklad mezigenerační spolupráce

Velké poděkování za průběh turnaje Sportovní Ligy seniorů ve Strakonicích patří žákům oboru Management sportu Euroškoly Strakonice, kteří pod dohledem kvalifikovaných rozhodčích z ČUS pomáhali na jednotlivých stanovištích. Liga seniorů ve Strakonicích a Management sportu Euroškoly Strakonice jsou již od loňska nedílně spjatí. Tento stále ještě mladý obor strakonické střední školy má za jeden ze svých cílů získávání a zdokonalování organizačních dovedností svých žáků. Toto propojení generací je přínosné oboustranně, jak pro seniory, kteří s žáky čile komunikovali, tak i pro žáky, kteří nejen obdivovali sportovní výkony seniorů, ale také je velmi podporovali a fandili jim. Dokladem jsou i závěrečné společné fotky a společná fotografie s náměstkyní hejtmana Lucií Kozlovou.