Stanovisko RS ČR k vyhlášce, kterou se stanoví seznam humánních léčivých přípravků

RS ČR zaslala ministerstvu po konzultaci s odborníky stanovisko  k vyhlášce, kterou se stanoví seznam humánních léčivých přípravků.

Stanovisko RS ČR