STANOVISKO RS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Rada seniorů ČR zaslala ministerstvu  práce a sociálních věcí připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Rada seniorů ocenila zavedení dobrovolného sdíleného vyměřovacího základu manželů a registrovaných partnerů. K několika další úpravám nemela námitek, jednomu navrhla alternativu, se dvěma vyjádřila zásadní nesouhlas a vznesla zásadní připomínku. A to se zavedením mechanismu odvozujícího hranici pro odchod do starobního důchodu od parametru naděje dožití a s postupnou parametrickou úpravou směřující ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů ve srovnání se současným stavem. Obě připomínky zdůvodnila a doplnila o své konkrétní návrhy.

Kompletní stanovisko tak, jak bylo zasláno MPSV najdete zde - Stanovisko RS ČR a připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění