STANOVISKO RS ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb.

Rada seniorů se svými odborníky prostudovala návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů. K této vyhlášce má Rada seniorů zásadní připomínku. 

Stanovisko RS ČR