Předvánoční setkání seniorů Plzeňského kraje v Éčku

Pro vysvětlení, Éčko v Plzni je restaurace s vhodným prostředím nejen pro konference a firemní oslavy, ale i pro setkání seniorů. Proto se na tomto místě  sešli senioři a seniorky Plzeňského kraje dne 7.12.2023 k odpolednímu a podvečernímu předvánočnímu setkání.

Setkání zahájil a účastníky přivítal předseda Krajské rady seniorů Plzeňského kraje pan  JUDr. M. Hora a přivítal poslankyni PSČR, paní PhDr. I. Mádlovou, PhD, která svojí přítomností a besedou se seniory výrazně obohatila naše setkání. Kromě seniorů z různých míst Plzeňského kraje se setkání zúčastnili i senioři z Bavorska. Hlavní náplní kromě tance, kdy došlo i na polozapomenutý charleston, který byl ve své druhé vlně u nás velmi oblíben někdy před 60 lety, byly i výměny názorů na hospodářský vývoj a situaci ve společnosti. Velmi nelibě mnozí senioři nesou informace, že náklady na penze kriticky nepříznivě ovlivňují rozpočet, přestože na penze „jde“ v ČR v rámci Evropy podprůměrný podíl HDP. Mnoho seniorek a seniorů také výrazně pomáhá především rodinám svých dětí s výchovou a zabezpečením vnoučat.

Nicméně si přítomní senioři a seniorky večer užili a při loučení a přání spokojených nadcházejících svátků vyslovili naději, že se v příštím roce opět v relativním zdraví setkají.

Karel Knap