Výjezdní zasedání KRS PK

Krajská rada seniorů Plzeňského kraje zasedala dne 25.10.2023 mimo Plzeň a tentokrát zvolila méně sportovní program, místo chůze v terénu, stoupání po schodištích. Součástí výjezdního zasedání byla návštěva Státního hradu a zámku Horšovský  Týn, pro velký rozsah tohoto objektu byl zvolen zajímavý zámecký okruh.  Tento rozsáhlý objekt má dlouhou historii, původně opevněný biskupský dvorec, pak opevněný raně gotický hrad, po husitských válkách přešel do světských rukou a Jan mladší Popel z Lobkovic nechal poškozený hrad přestavět v tehdy módním renezančním  slohu. Po Stavovském povstání získali levně objekt Trauttmansdorffové a vlastníky byli až do roku 1945. V zámecké knihovně je kromě velkého souboru knih uložena rozsáhlá dokumentace z jednání o Vestfálský mír, která probíhala v letech 1644 – 1648, hlavním vyjednávačem za Rakousko v závěru třicetileté války byl M. Trauttmansdorff.  Vlastní výjezdní zasedání se konalo v Boru u Tachova a jednání, které vedl předseda JUDr. M. Hora  zahrnovalo několik oblastí – projekt Babička roku, akce do konce roku 2023, postavení důchodců, nosná témata pro rok 2024.

Karel Knap