PLZEŇ – Hráli jsme mölkky

21. srpna se jednání předsednictva zúčastnila předsedkyně RS ČR paní Ing. Lenka Desatová. Zodpověděla spoustu otázek týkajících se seniorů a akcí pro ně připravovaných. Jako dárek předala Krajské radě hru mölkky, aby se i plzeňští senioři mohli zapojit do akce AKTIVNÍ ZÁŘÍ a stručně členům vysvětlila pravidla této hry.

Jako první si hru zapůjčil Klub aktivních seniorů z plzeňské Dory a hned 13.září uspořádal turnaj v této hře. Všichni soutěžící se při ní dobře pobavili, tří nejlepší získali diplomy a časopis Doba seniorů. Pokračování bude na pražském Žofíně 23. září. MY TAM URČITĚ BUDEME! Tak ať se daří a dřevěný kolík ať padá správným směrem.

Stanislava Adamcová